Μοντέρνα Ρινοπλαστική

 

Η Μοντέρνα Ρινοπλαστική:

  • είναι ενδεχομένως η πιο δύσκολη επέμβαση στο τομέα της Πλαστικής Χειρουργικής ιδιαίτερα στον  άνδρα.
  • γίνεται για  λειτουργικούς  και για αισθητικούς λόγους, αφού μπορεί να βελτιώσει, την όψη και το σχήμα της μύτης και ταυτόχρονα να αποκαταστήσει τη λειτουργικότητα του αναπνευστικού συστήματος.
  • είναι μία δύσκολη επέμβαση που ένας έμπειρος εξειδικευμένος Πλαστικός χειρουργός θα φέρει εις πέρας.
  • για να θεωρείται επιτυχημένη,πρέπει να τηρούνται τρεις βασικές αρχές της ρινοπλαστικής.

Ποιες είναι οι βασικές αρχές της ρινοπλαστικής;

  1. Η επέμβαση να μην είναι αντιληπτή από τους γύρω μας και η μύτη μας να αποτελεί μια φυσική συνέχεια του υπόλοιπου προσώπου .
  2. Η επέμβαση θα πρέπει να αποκαθιστά συγχρόνως τη λειτουργικότητα της μύτης δηλαδή φυσιολογική αναπνοή και όσφρηση .
  3. Τα αποτελέσματα της επέμβασης να είναι φυσικά ,χωρίς να αναγνωρίζεται κανένα ίχνος παρεμβατικότητας πάνω μας και να αντέχουν στο χρόνο .

Πρωτίστως απαιτείται ορθή διάγνωση.

Ποσες και ποιές είναι οι τεχνικές της ρινοπλαστικής;

Δυο  είναι οι τεχνικές ρινοπλαστικής, η κλειστή ρινοπλαστική (close Rhinoplasty) και η ανοιχτή ρινοπλαστική (open Rhinoplasty).

Τι γίνεται στην κλειστή ρινοπλαστική?

Πραγματοποιείται η επέμβαση της ρινοπλαστικής, απο το εσωτερικό της μύτης χωρίς τομές και με πιο ταχεία ανάρρωση.
Στη μέθοδο αυτή της ρινοπλαστικής υπάρχει ένα σοβαρό μειονέκτημα,οτι μια πολύ μεγάλη ποικιλία δυσμορφιών δεν μπορεί να διορθωθεί λόγω της περιορισμένης έκτασης χειρουργικών χειρισμών.

Τι γίνεται στην ανοιχτή ρινοπλαστική?

Το χαρακτηριστικό της είναι ότι από μια μικροσκοπική τομή, στο κάτω μέρος της μύτης, με αποτέλεσμα να υπάρχει άμεση πρόσβαση σε όλα τα ανατομικά στοιχεία της μύτης διορθώνοντας 100% οποιαδήποτε αισθητική ή λειτουργική ανωμαλία.


Η αποτυχημένη ρινοπλαστική, έχει οδηγήσει ανθρώπους,πάλι στο χειρουργείο, επιλέγοντας αλλαγή γιατρου. Είναι σχεδόν σίγουρο οτι για να επιλυθούν οι ανατομικές δυσμορφίες μετά απο μια αποτυχημένη ρινοπλαστική καθιστά αναγκαία τη χρήση μοσχευμάτων. Είναι δυσκολότερη επέμβαση της ρινοπλαστικής καθώς μπορεί να αφορά όχι μόνο τις αισθητικές δυσμορφίες της μύτης αλλά κυρίως τη λειτουργικότητα της μύτης (αναπνοή-όσφρηση).
Η μοντέρνα ρινοπλαστική  πραγματοποιείται με γενική αναισθησία σε πιστοποιημένο Νοσοκομείο. Η διάρκεια της κυμαίνεται από 1:30-2 ώρες. Ο ασθενής εξέρχεται απο το Νοσοκομείο την ίδια μέρα.
Συμπερασματικά η μοντέρνα ρινοπλαστική έιναι αυτή κατά την οποία επιλύονται τόσο οι αισθητικές όσο και οι λειτουργικές ανωμαλίες της μύτης.

Η μοντέρνα ρινοπλαστική είναι αυτή κατά την οποία χαρίζει ένα όμορφο ξεκούραστο πρόσωπο και η καινούργια μύτη βρίσκεται σε πλήρη αναλογία με τα υπόλοιπα ανατομικά στοιχεία του προσώπου χωρίς κανένα ίχνος παρεμβατικότητας και διαρκεί στο χρόνο.