Αισθητική Τελειότητα

Μετά από πολλά χρόνια χειρουργικής εμπειρίας και έχοντας γνωρίσει πάρα πολλούς Πλαστικούς Χειρουργούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έχω καταλήξει ότι η χειρουργική εκπαίδευση, η χειρουργική εμπειρία, η θεωρητική γνώση και η εξειδίκευση σε κάποιο τομέα της Πλαστικής Χειρουργικής δεν αποτελούν απαρέγκλιτους κανόνες για την επίτευξη κορυφαίων αισθητικών αποτελεσμάτων στην αισθητική πλαστική χειρουργική.

Η αισθητική του Πλαστικού Χειρουργού αποτελεί το κορυφαίο προσόν στην διενέργεια αισθητικών επεμβάσεων. Χωρίς αυτήν, κανένα αισθητικό αποτέλεσμα και καμία χειρουργική εμπειρία ή εκπαίδευση δεν μπορεί να επιφέρει μοναδικά αισθητικά αποτελέσματα στην αισθητική χειρουργική.

Αντιθέτως, η συλλογή επιστημονικών τίτλων (είτε αυτοί αφορούν τίτλους σε πανεπιστημιακό ή ερευνητικό επίπεδο είτε την εγγραφή σε διάφορες επιστημονικές εταιρείες Πλαστικής Χειρουργικής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό) δεν αποτελεί κριτήριο αισθητικής τελειότητας. Απλώς πιστοποιεί ότι ο συγκεκριμένος Πλαστικός Χειρουργός πληροί τις προϋποθέσεις για να είναι μέλος αυτών των εταιρειών.

Η αισθητική τελειότητα περιλαμβάνει έννοιες όπως μοναδικότητα, επιμονή, γνώση, υπομονή, ικανότητα, εναλλακτικότητα, μα πάνω από όλα καμία συγκαταβατικότητα για την μη επίτευξη κορυφαίων αισθητικών αποτελεσμάτων κατά τη διενέργεια της χειρουργικής επέμβασης. Όλα τα παραπάνω είναι ικανότητες που δεν τις συναντάς σε όλους τους Πλαστικούς Χειρουργούς και δεν πιστοποιούνται από κανέναν επιστημονικό τίτλο και από καμία επιστημονική εταιρεία, παρά μόνο από τα πραγματικά αποτελέσματα που επιτυγχάνονται σε πραγματικούς ασθενείς.

Για εμένα η επίτευξη μοναδικών, κορυφαίων και μακροχρόνιων αισθητικών αποτελεσμάτων αποτελεί τον ένα και μοναδικό μου στόχο, χωρίς ίχνος συγκαταβατικότητας και με οποιοδήποτε κόστος στην επαγγελματική μου καριέρα.