Ρικνωτική κάψα μαστού

Σήμερα η ρικνωτική κάψα που εμφανίζεται γύρω από τα ενθέματα σιλικόνης είναι σε πολύ μικρότερα ποσοστά σε σχέση με το παρελθόν. Αυτή συνήθως οφείλεται σε κακή εγχειρητική τεχνική, κακή ποιότητα ενθεμάτων καθώς και από επιπλοκές από προηγούμενες χειρουργικές επεμβάσεις.

Η ανάπτυξη ρικνωτικής κάψας έχει σαν αποτέλεσμα το στήθος να είναι σκληρό, παρομορφωμένο και επίπονο.

Ο Dr Κρέτσης σαν χειρουργός αιχμής στην χειρουργική του μαστού και κυρίως σε σύνθετες δύσκολες επανεπεμβάσεις μπορεί να δώσει λύση στις πιο δύσκολες περιπτώσεις ρικνωτικής κάψας και να εμποδίσει την επανεμφάνιση τους.

Κλείστε το ραντεβού σας άμμεσα.

Αν είστε ασθενείς με ρικνωτική κάψα δε χρειάζεται να συνεχίζεται να έχετε παραμορφωμένο, σκληρό και επίπονο μαστό.

Η επίσκεψή σας στον Dr Κρέτση από την πρώτη στιγμή θα σας δώσει την εικόνα ότι θα βρείτε λύση στο πρόβλημά σας καθώς ο Dr Κρέτσης θα ακούσει προσεκτικά τους προβληματισμούς σας και θα σας δώσει την κατάλληλη λύση έτσι ώστε να ξεπεράσετε το πρόβλημά σας και να αποκαταστήσετε το στήθος σας με ενα όμορφο νεανικό μαλακό στήθος.