Επανεγχείρηση μετά από αποτυχημένες επεμβάσεις μαστού

Οι επανεπεμβάσεις στη Αισθητική Χειρουργική του Μαστού αποτελούν συνηθισμένο φαινόμενο, καθώς ποικίλης αιτιολογίας παράγοντες αναγκάζουν τις ασθενείς να υποβληθούν σε μια επιπλέον χειρουργική επέμβαση (ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε περισσότερες) προκειμένου να βρουν λύση στο πρόβλημά τους.

Η πιο συνηθισμένη αιτία είναι συνήθως επεμβάσεις που πραγματοποιούνται από πλαστικούς χειρουργούς με μικρή εμπειρία στην Πλαστική Χειρουργική ή με μειωμένη αισθητική αντίληψη.

Έτσι πολλές γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε επεμβάσεις μαστού συνήθως με την χρήση ενθεμάτων, μπορεί να μην είναι ευχαριστημένες με το μέγεθος ή το σχήμα του μαστού. Μπορεί επίσης να υπάρξουν και άλλα αίτια, όπως η ανισομαστία, η κάψα, οι υπερτροφικές ουλές κ.λπ.

Ο Dr Κρέτσης έχει πλέον αποκτήσει το όνομα του «Go to Dr Kretsis» για τις δύσκολες περιπτώσεις επανεπέμβασης.

Πιστοποιημένος μόνο αυτός με τον τίτλο του Center of Excellence in Breast Surgery στα Νοσοκομεία όπου εργάζεται από την διεθνή εταιρία ενθεμάτων Mentor USA, ο Dr Κρέτσης αποτελεί εγγύηση για την επίλυση οποιουδήποτε αισθητικού ή επανορθωτικού προβλήματος του μαστού, έτσι ώστε να ανακτήσετε την χαμένη εμφάνιση και την χαμένη αυτοπεποίθησή σας.