Ανισομαστία

Πάρα πολλές γυναίκες εμφανίζουν μια μικρή διαφορά στο μέγεθος του στήθους και η οποία είναι απόλυτα φυσιολογική.

Σε αρκετές όμως περιπτώσεις η διαφορά αυτή είναι πολύ μεγάλη η οποία προκαλεί όχι μόνο αισθητικά προβλήματα αλλά κυρίως λειτουργικά (ένδυσης) καθώς και μειωμένη αυτοπεποίθηση και αίσθημα κατωτερότητας στις ιδιαίτερες προσωπικές στιγμές.

Επίσης η ανισομαστία μπορεί να συνοδεύεται από ανισοθηλία δηλαδή διαφορετικό μέγεθος θηλής η ετεροθηλία δηλαδή σε διαφορετική θέση η μία θηλή από την άλλη η και συνδυασμό όλων των παραπάνω