Γενειοπλαστική

Η Επέμβαση της γενειοπλαστικής είναι ιδανική για γυναίκες και άντρες που θέλουν αυξήσουν το μέγεθος και την προβολή της κάτω γνάθου στο επίπεδο του γενείου- σαγόνι.

Η επέμβαση αφορά κυρίως ασθενείς όπου το γένειο-σαγόνι είναι δυσανάλογο και κυρίως πιο μικρό σε σχέση με τη μύτη.

Η γενειοπλαστική θα τονίσει τις γραμμές της κάτω γνάθου αυξάνοντας αναλογικά το μέγεθος και την προβολή σε ένα υπολειπόμενο ή μικρό σαγόνι