Ελλείμματα κορμού - προσώπου - άνω και κάτω άκρων

Μείζονα ελλείμματα σε οποιαδήποτε περιοχή του σώματος, του προσώπου ή και των άνω και κάτω άκρων τα οποία είτε έχουν προκύψει λόγω ατυχήματος, ακρωτηριασμών ή ογκολογικών επεμβάσεων μπορούν σήμερα με τη χρήση ελεύθερων κρημνών (ελεύθερη μεταφορά ιστών) να αποκατασταθούν αισθητικά και λειτουργικά.

Η τεχνική της ελεύθερης μεταφοράς ιστών αφορά τη λήψη ενος τμήματος ιστών απο κάποιο μέρος του ανθρωπίνου οργανισμού (Δότρια περιοχή) διατηρώντας ακέραια την αγγείωση ή και την νεύρωση του αν αυτή χρειάζεται και την τοποθέτηση της στην περιοχή του ελλείμματος (λήπτρια περιοχή) ενώ συγχρόνως με μικροχειρουργικές τεχνικές αποκαθίσταται η αγγείωση του ελεύθερου κρημνού απο τα αγγεία της λήπτριας περιοχής.

Πρόκειται για μια πολύπλοκη εγχειρητική τεχνική η οποία όμως είναι και η μοναδική λύση για κάλυψη τέτοιων απομακρυσμένων ελλειμμάτων και γίνεται μόνο απο εξειδικευμένους Πλαστικούς Χειρουργούς στις μικροχειρουργικές τεχνικές.

Ο Dr Κρέτσης εξειδικευμένος στη Μικροχειρουργική ασχολείται σε καθημερινή βάση με τέτοιου είδους προβλήματα που ένα κύριο μέρος της χειρουργικής του είναι η μικροχειρουργική επανορθωτική.