Ελεύθεροι κρημνοί - Ελεύθεροι μεταφορά ιστών

Με τον όρο ελεύθεροι κρημνοί εννοούμε ένα τμήμα ιστών του ανθρωπίνου οργανισμού το οποίο μπορεί να είναι δέρμα, λίπος, οστό και το οποίο μπορεί να μεταφερθεί απο μια περιοχή του ανθρωπίνου σώματος (δότρια) σε μια άλλη περιοχή του ανθρωπίνου σώματος (λήπτρια).

Αυτό γίνεται είτε για την κάλυψη μεγάλων ελλειμμάτων όπως σε όγκους της στοματικής κοιλότητας, είτε για αισθητικούς λόγους, π.χ (Ca μαστού -αποκατάσταση μαστού με αυτόλογο ιστό DIEP) είτε για λειτουργική αποκατάσταση του προσώπου όπως μετά απο την παράλυση του προσωπικού νεύρου ( ) και πολλά άλλα.

Απαραίτητη προυπόθεση για την ελεύθερη μεταφορά ιστών είναι η αγγείωση της δότριας περιοχής καθώς και η παρασκευή των αγγείων της λήπτριας περιοχής έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί μικροχειρουργική αναστόμωση μεταξύ των αγγείων της δότριας -λήπτριας περιοχής για την επιβίωση του ελεύθερου κρημνού.

Επίσης η τεχνική αυτή μπορεί να αφορά και την ελεύθερη μεταφορά νευρικών μοσχευμάτων για την αποκατάσταση της νεύρωσης μιας περιοχής (παράλυση προσωπικού νεύρου).

Ο Dr Κρέτσης εξειδικευμένος στη μικροχειρουργική πραγματοποιεί πληθώρα επεμβάσεων μεταφοράς ελεύθερων κρημνών τόσο για επανορθωτικούς όσο και για αισθητικούς λόγους.