Επαναεπεμβάσεις μετά από αποτυχημένες επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής

Πολλοί ασθενείς έχουν υποβληθεί στο παρελθόν σε αισθητικές επεμβάσεις, χωρίς όμως την εμφάνιση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων.

Σε πολλές περιπτώσεις οι ασθενείς επαναχειρουργούνται λόγω των πτωχών αισθητικών αποτελεσμάτων αλλά και λόγω σοβαρών λειτουργικών προβλημάτων που προκύπτουν μετά από αυτές. Οι επεμβάσεις αυτές μπορούν να αφορούν οποιοδήποτε ανατομικό τμήμα του ανθρωπίνου σώματος η προσώπου.

Κλείστε το ραντεβού σας

Αν το πρόβλημα σας είναι ένα αποτυχημένο χειρουργείο πού έχετε υποστεί στο παρελθόν να είστε σίγουροι οτι ο Dr Κρέτσης είναι ο μοναδικός που θα δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα σας.

Να είστε σίγουροι ότι η επιστημονική προσέγγιση του προβλήματος σας καθώς και εγχειρητική του δεινότητα του Dr Κρέτση είναι τέτοια όπου θα αποκαταστήσει το πρόβλημα σας στο εκατό τοις εκατό και θα αποτελεί πλέον παρελθόν.