Αποκατάσταση μαστού με αυτόλογους ιστούς

Η μέθοδος αποκατάστασης του μαστού, με αυτόλογους ιστούς (δηλαδή από τον ίδιο μας τον οργανισμό) αποτελεί την πιο σύγχρονη μέθοδο, αλλά και την πιο πολύπλοκη τεχνική στην αποκατάσταση του μαστού μετά από μαστεκτομή.

Η μέθοδος αυτή παρέχει τη δυνατότητα, της ανάπλασης του μαστού, που έχει υποβληθεί σε μαστεκτομή, χωρίς τη συμπληρωματική τοποθέτηση ενθέματος σιλικόνης.

Η πιο διαδεδομένη μέθοδος αποκατάστασης του μαστού, με αυτόλογους ιστούς είναι η χρησιμοποίηση τμήματος της κοιλιάς, που βρίσκεται κάτω από τον ομφαλό και μεταφέρεται στον θώρακα, όπου και δημιουργείται το καινούργιο στήθος συμμετρικό, με τον υγιή μαστό.

Η αποκατάσταση του μαστού με ιστούς από την κοιλιακή χώρα μπορεί να γίνει με τρείς τεχνικές παραλλαγές.

  1. Του μισχωτού TRAM κρημνού του ορθού κοιλιακού (TRAM).
  2. TRAM ελεύθερου ορθού κοιλιακού μυός (FREE TRAM).
  3. Είτε με τον κρημνό των διατιτραινουσών της κάτω επιγάστριας αρτηρίας (DIEP).

Πρέπει να αναφερθεί ότι και στις τρείς μεθόδους ο σχεδιασμός είναι ο ίδιος, τα αποτελέσματα είναι σχεδόν τα ίδια.

Τις τρείς τεχνικές τις διαφοροποιούν οι μεταξύ τους, τεχνικές χειρουργικές λεπτομέρειες, και οι χειρουργικοί χειρισμοί στη δότρια περιοχή, έτσι ώστε ο ασθενής να έχει τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση, στο κοιλιακό του τοίχωμα, μετά τη λήψη του κρημνού.

Ο Dr Κρέτσης παρακολουθεί και ενημερώνεται συνεχώς για νέες τεχνικές εξέλιξης και μελλοντικές τάσεις στην Πλαστική Χειρουργική συμμετέχοντας σε Παγκόσμια Συνέδρια αλλά και σαν κύριος ομιλητής σε Διεθνή Συνέδρια Πλαστικής Χειρουργικής.

Είναι μέλος:

  • European Board of Plastic and Reconstructive Surgery
  • Fellow University of California, Irvine
  • G.M.C (Ln) General Medical Council London
  • Ελληνική Εταιρεία Πλαστικής, Αισθητικής, Επανορθωτικής Χειρουργικής
  • Ελληνική Εταιρεία Μελανώματος
  • Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία Μαστού

Αλλά περισσότερο από τα τυπικά προσόντα, διαθέτει την εξαιρετική ικανότητα, να κερδίζει την εμπιστοσύνη των ασθενών του, μέσα από τις αυξανόμενες, αναγνωρισμένες επιτυχίες του, και την ειλικρινειά του.