Αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή

Η απώλεια του Μαστού μετά από μαστεκτομή πέρα από τα λειτουργικά προβλήματα που επιφέρει στην καθημερινότητα της γυναίκας προκαλεί τεράστιο ψυχολογικό φορτίο το οποίο έχει να κάνει με την ίδια της την εικόνα βλέποντας καθημερινά την ακρωτηριασμένη πλευρά του σώματος της, δημιουργώντας έτσι χαμηλή αυτοεκτίμηση για την ίδια καθώς και για το σύντροφο της.

Η σύγχρονη Πλαστική Χειρουργική σήμερα έχει κάνει τεράστια βήματα στην αποκατάσταση του μαστού μετά από μαστεκτομή έτσι ώστε καμία γυναίκα που έχει υποβληθεί ή πρόκειται να υποβληθεί σε μαστεκτομή να μην μπορεί να αποκατασταθεί ο μαστός της ανεξαρτήτως της θεραπείας που έχει λάβει ή πρόκειται να λάβει για την πάθηση της (χημειοθεραπεία-Ακτινοθεραπεία).

Κατηγοριοποιώντας τις τεχνικές για την αποκατάσταση μαστού θα μπορούσαμε να τις κατατάξουμε σε τρείς κατηγορίες.

1η κατηγορία : Αποκατάσταση μαστού με τη χρήση διατατών δέρματος και ενθεμάτων σιλικόνης.

2η κατηγορία : Συνδυασμός αυτόλογων ιστών και ενθεμάτων σιλικόνης.

3η κατηγορία: Αποκατάσταση μαστού αποκλειστικά με τη χρήση αυτόλογων ιστών(ιστών από το ίδιο μας το σώμα).

Πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι η κάθε μέθοδος αποκατάστασης πρέπει να εξατομικεύεται:

α) αναλόγως με την τεχνική της μαστεκτομής που έχει υποστεί η ασθενής

β) τη χρήση ή μη ακτινοθεραπείας που έχει υποβληθεί ή πρόκειται να υποβληθεί

γ) εκ του πλεονεκτήματος και του μειονεκτήματος της κάθε μεθόδου που πρέπει να επιλεγεί, και

δ) από την προτίμηση της ίδιας της ασθενούς για όλα τα παραπάνω.

Η σύγχρονη επέμβαση μαστεκτομής και αποκατάστασης ακούει στο όνομα μαστεκτομή με διατήρηση του δέρματος (skin sparing mastectomy ) και αποκατάσταση στον ίδιο χρόνο με τη διενέργεια της μαστεκτομής ανεξαρτήτως της θεραπείας που πρόκειται να υποβληθεί η ασθενής (χημειοθεραπεία- Ακτινοθεραπεία).

Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται στα μεγαλύτερα κέντρα μαστού στην Ευρώπη και της Β.Αμερικής διότι έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα χωρίς να διακινδυνεύεται στο παραμικρό η ογκολογική ασφάλεια της ασθενούς.Επιπλέον η ασθενής στον ίδιο χρόνο με τη μαστεκτομή αποκαθιστά το μαστό της. Η ασθενής συνεχίζει κανονικά την επιπλέον θεραπεία της, Χημειοθεραπεία – Ακτινοθεραπεία.

Δεν διακινδυνεύεται με κανένα τρόπο η ογκολογική ασφάλεια του αποτελέσματος, απαλλάσσει την ασθενή από την ψυχολογική εικόνα του ακρωτηριασμένου στήθους.

Μειώνει το κόστος της επέμβασης-νοσηλείας διότι απαλάσσεται τουλάχιστον κατα μια επέμβαση για την αποκατάσταση του μαστού σε σχέση με τις ξεπερασμένες μεθόδους ολικής μαστεκτομής και αποκατάστασης του μαστού μετά το τέλος της Χημειοθεραπείας –Ακτινοθεραπείας.

Ο συνολικός χρόνος αποκατάστασης του μαστού μειώνεται κατά 1-2 ή και 3 χρόνια πολλές φορές αφού η αποκατάσταση έχει πραγματοποιηθεί μέσα σε διάστημα 3-6 μήνες από την αρχική επέμβαση και το πέρας των θεραπειών που έχει να ακολουθήσει η γυναίκα.