Αποκατάσταση θηλαίας άλω

Το τελευταίο στάδιο της αποκατάστασης του μαστού αποτελεί η αποκατάσταση του συμπλέγματος της θηλής-άλω.

Αυτό πραγματοποιείται όταν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της αποκατάστασης του μαστού δηλαδή του μαστού που έχει μαστεκτομηθεί και η εξομοίωση του ετερόπλευρου μαστού.

Η αποκατάσταση του συμπλέγματος θηλή άλω μπορεί να γίνει πολύ απλά είτε μόνο με τατουάζ όπου μειονέκτημα της μεθόδου είναι ότι δεν υπάρχει η υπέγερση και η πραγματική δημιουργία θηλής-άλω.

Η μοντέρνα ανάπλαση του συμπλέγματος θηλής-άλω γίνεται με συνδυασμό μιας μικρής χειρουργικής επέμβασης με τοπική αναισθησία για τη δημιουργία θηλής-άλω έτσι ώστε η θηλή να είναι ψηλαφητή και να προβάλλει ογκομετρικά και η άλως να έχει ψηφιδωτή όψη.

Εν συνεχεία μια μικρή χρωματική προσομοίωση στο χρώμα με το ετερόπλευρο σύμπλεγμα θηλής-άλου έρχεται να τελοιοποιήσει πραγματικά τη δημιουργία του συμπλέγματος θηλής-άλου.