Επιτρέπεται ο θηλασμός έπειτα απο μια πλαστική στήθους;

Στις μέρες μας πολλές γυναίκες καταφεύγουν στην αυξητική στήθους πράγμα που κατατάσσει την επέμβαση στις μία από τις πιο δημοφιλείς επεμβάσεις της εποχής. Ο Πλαστικός Χειρουργός Dr Κρέτσης μας εξηγεί τι γίνεται όταν κάποια γυναίκα αποφασίσει να αποκτήσει παιδί και θελήσει να το θηλάσει, αφού έχει υποβληθεί σε μια τέτοιου είδους επέμβαση.

Η αυξητική μαστών γίνεται αποκλειστικά με τη χρήση ενθεμάτων σιλικόνης, τα οποία όμως δεν επηρεάζουν τον θηλασμό, καθώς η πορεία των γαλακτοφόρων αδένων δεν διακόπτεται. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ότι τα ενθέματα μπαίνουν πίσω από τον μυ, ο οποίος βρίσκεται πίσω από τον γαλακτοφόρο αδένα. Όσον αφορά περιπτώσεις που η πρόσβαση του ενθέματος γίνεται μέσα από τον αδένα, εάν ο γιατρός δεν έχει παρέμβει σε αυτόν αλλά τον παραμέρισε, τότε και πάλι δεν έχουμε καμία επίπτωση στον θηλασμό. Η μοναδική περίπτωση όπου ο θηλασμός μπορεί να υποστεί κάποια επίπτωση -και αυτό κυρίως αφορά μείωση στη ροή του γάλακτος- είναι εάν ο γιατρός κόψει κάποιο μέρος του αδένα. Τέλος εάν δεν μπορέσει μια γυναίκα να θηλάσει καθόλου, αυτό θα οφείλεται σε μεγάλη αλλοίωση του μαστού, ύστερα από επέμβαση του ιατρού, ώστε τόσο η ροή αλλά και παραγωγή του γάλακτος να είναι μηδαμινή, πράγμα πολύ σπάνιο.

Μια άλλη ανησυχία των γυναικών είναι εάν μόρια σιλικόνης μπορούν να περάσουν στο μητρικό γάλα. Η απάντηση είναι ότι κάτι τέτοιο είναι απίθανο, καθώς το εξωτερικό που περιβάλλει τη σιλικόνη είναι πολύ ανθεκτικό. Επιπλέον ποτέ δεν έχουν βρεθεί μόρια σιλικόνης στο μητρικό γάλα.

Ο Dr Κρέτσης ενθαρρύνει όλες τις ασθενείς του να θηλάσουν ύστερα από αυξητική μαστού καθώς κάτι τέτοιο είναι πολύ καλό για την σωστή ανάπτυξη του παιδιού αλλά και αρκετά ωφέλιμο για τον οργανισμό του.

Στο Vk Institute, o Dr Κρέτσης αντιμετωπίζει την κάθε περίπτωση εξατομικευμένα, σεβόμενος πάντα την επιθυμία της γυναίκας να θηλάσει.

Τα αποτελέσματά του είναι πολύ φυσικά και μακροχρόνια με μηδενικές επιπλοκές.