Νήματα Κολλαγονογένεσης

Τα νήματα σώματος είναι μια νέα τεχνική ανόρθωσης και επιδερμικής σύσφιξης των χαλαρωμένων περιοχών του σώματος. Βασίζονται στην υποδερμική ανόρθωση και συγκράτηση των δερματικών ιστών με βιοαπορροφήσιμα χειρουργικά νήματα.

Αποτελούνται από την ουσία Polydioxanone που είναι παγκοσμίως εγκεκριμένο συστατικό για τη δημιουργία χειρουργικών απορροφήσιμων ραμμάτων.

Συνεπώς εξασφαλίζουν βιοσυμβατότητα και ασφάλεια. Τα βιοαπορροφήσιμα νήματα PDO threads σε όλες τους τις μορφές έχουν πολύ υψηλή αρχική αντοχή εφελκυσμού, εξαιρετική ευκαμψία και ομαλή διέλευση ιστού.

Τοποθετούνται είτε κάθετα είτε οριζόντια στα σημεία που έχουν ανάγκη από σύσφιξη, ώστε να δημιουργείται ένα πλέγμα γύρω από τους ιστούς.

Το αποτέλεσμα είναι να ανασηκώνονται γλουτοί, μηροί, κοιλιά, εσωτερικό των μπράτσων. Η εισαγωγή τους γίνεται με απλή τοπική αναισθησία.

Ο αριθμός των νημάτων δεν είναι συγκεκριμένος, αφού καθορίζεται ανάλογα με την περιοχή και τη φύση του προβλήματος. Τα συγκεκριμένα νήματα είναι κατασκευασμένα από τέτοιο υλικό, ώστε να προσφέρουν 100% ασφάλεια στους ιστούς που εισήχθησαν.