photogallery.png  PHOTO GALLERY

Δείτε το φωτογραφικό υλικό
από τις επεμβάσεις
more_grey.png

 

 

Πρόκειται για μια από τις πιο δημοφιλείς και ασφαλείς επεμβάσεις της Πλαστικής Χειρουργικής. Ο μαστός είναι σημείο αναφοράς της θηλυκότητας  του γυναικείου φύλλου.

Γυναίκες με πάρα πολύ μικρό μαστό (απλαστικό) ή γυναίκες με μικρό αλλά ασύμμετρο στήθος καθώς και γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε επέμβαση μαστεκτομής έχουν την τάση να αναπτύσσουν μια εικόνα με έντονα τα σημάδια της κατωτερότητας της προσωπικότητας τους λόγω της συγκεκριμένης ανατομικής δυσμορφίας.

Σήμερα η μοντέρνα Πλαστική Χειρουργική με μια πληθώρα σχημάτων ενθεμάτων σιλικόνης μπορούν να λύσουν οριστικά αυτήν την αισθητική δυσμορφία με ένα φυσικό και  μακροχρόνιο αποτέλεσμα.

Ενθέματα σιλικόνης

Πριν γίνει αναφορά στα ενθέματα σιλικόνης, στην Β. Αμερική χρησιμοποιούνται ακόμη και σήμερα ενθέματα φυσιολογικού ορού. Λόγω όμως των πολλαπλών προβλημάτων που παρουσιάζουν και εκεί πλέον τα ενθέματα σιλικόνης αντικαθιστούν στο μεγαλύτερο ποσοστό τα ενθέματα φυσιολογικού ορού.

Τα ενθέματα χωρίζονται σε 2 μεγάλες κατηγορίες:

α) Τα λείας επιφάνειας

β) Τα τραχείας επιφάνειας

Σήμερα χρησιμοποιούμε ενθέματα τραχείας επιφάνειας λόγω της καλύτερης βιολογικής συμπεριφοράς τους σε σχέση με τα λείας επιφάνειας. Επίσης τα ενθέματα ανάλογα με το σχήμα τους διακρίνονται στα στρογγυλά και στα ανατομικά ενθέματα σιλικόνης.

Το πιο από τα δύο σχήματα θα χρησιμοποιηθεί είναι στην κρίση του Πλαστικού Χειρουργού καθώς και στις προτιμήσεις της ασθενούς. Στο Vk Intitute of Aesthetic and Plastic Surgery θεωρούμε ότι η χρήση των ανατομικών ενθεμάτων σιλικόνης έχουν ανώτερο και πιο φυσικό αποτέλεσμα σε σχέση με το στρογγυλό ένθεμα σιλικόνης διότι μιμούνται το σχήμα του φυσιολογικού μαστού και ακολουθούν τη φυσιολογική του πτώση έτσι ώστε το αποτέλεσμα είναι τελείως φυσικό.

Ποιες γυναίκες είναι υποψήφιες για αυξητική μαστού;

Όλες οι γυναίκες με μικρό – απλαστικό μαστό καθώς και γυναίκες με μικρό πεσμένο μαστό ή γυναίκες οι οποίες ο ένας μαστός έχει διαφορά από τον άλλο είναι υποψήφιες για τη συγκεκριμένη επέμβαση.

Τεχνικές της αυξητικής μαστού

Αφορά τόσο τη θέση της τομής μέσω της οποίας θα εισαχθεί το ένθεμα σιλικόνης. Αυτές μπορεί να είναι αναλόγως την κλινική περίπτωση, και την προτίμηση της ασθενούς είτε γύρω από τη θηλή (περιθηλαία), είτε στην υπομάστια πτυχή ή στη μασχάλη. Η κάθε τομή έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που πρέπει να συζητηθούν με τον θεράποντα Πλαστικό Χειρουργό. Καθώς και το ποια τομή θα χρησιμοποιηθεί σχετίζεται επίσης με το ανατομικό σχήμα του μαστού (π.χ μεγάλη θηλαία άλω –προτιμάται η περιθηλαία τομή).

Το άλλο που αφορά την τεχνική της αυξητικής μαστού είναι σε ποιο επίπεδο θα τοποθετηθεί το ένθεμα σιλικόνης. Τα επίπεδα που μπορεί να τοποθετηθεί το ένθεμα σιλικόνης είναι τρία :

1ο Κάτω από το μείζονα θωρακικό
2ο Κάτω από την περιτονία του μείζωνος θωρακικού μυός –υποπεριτονιακά (subfascial)
3ο Είτε κάτω από το μαστό (subgladular)

Σήμερα τοποθετούμε το ένθεμα σιλικόνης είτε κάτω από το μυ είτε υποπεριτονιακά λόγω των καλύτερων αισθητικών μακροχρόνιων αποτελεσμάτων.

Τα ποια από την παραπάνω τεχνική θα χρησιμοποιηθεί έχει σχέση τόσο με την εξοικείωση του Πλαστικού Χειρουργού σε σχέση με την κάθε τεχνική καθώς επίσης ανάλογα με την κλινική περίπτωση του κάθε μαστού. Δηλαδή δε χρησιμοποιούμε πάντα την ίδια τεχνική σε όλους τους μαστούς διότι όλοι οι  μαστοί δεν είναι ίδιοι. Παρόλα αυτά η τεχνική που θα χρησιμοποιηθεί θα έπρεπε να είναι εξατομικευμένη και η καταληλότερη για ένα καλύτερο, φυσικό, μακροχρόνιο αποτέλεσμα.

Το αποτέλεσμα της αυξητικής στήθους είναι άμεσο;

Ναι, είναι ίσως η πιο χαρακτηριστική επέμβαση στην Πλαστική Χειρουργική κατά την οποία το αποτέλεσμα είναι άμεσα ορατό αμέσως μετά το χειρουργείο.

Η ύπαρξη μικρού οιδήματος υποχωρεί μετά από 15 ημέρες .

Όλες οι γυναίκες μπορούν να υποβληθούν σε αυξητική στήθους;

Ναι όλες οι γυναίκες στις οποίες έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη μαστού (συνήθως 17-19 ετών) μπορούν να υποβληθούν σε αυξητική στήθους .

Ποια η σχέση των ενθεμάτων σιλικόνης με την καρκινογένεση του μαστού

Καμία απολύτως. Τα ενθέματα σιλικόνης δεν ενοχοποιούνται για καρκινογένεση στο μαστό. Αντίθετα οι γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε αυξητική στήθους έχουν μικρότερη πιθανότητα να νοσήσουν από καρκίνο στο μαστό λόγω των συχνών προληπτικών ελέγχων που υποβάλλονται μετά την επέμβαση αυξητικής.

Επιπλέον οι  γυναίκες που πάσχουν από καρκίνο στο μαστό, η αποκατάσταση του γίνεται με ενθέματα σιλικόνης.

Πόση ώρα διαρκεί η επέμβαση αυξητικής μαστών;

Η επέμβαση διαρκεί γύρω στη 1.30 ώρα. Η ασθενής μετά την επέμβαση μπορεί να αναχωρήσει για το σπίτι την ίδια μέρα.

Η ασθενής εξέρχεται από το Νοσοκομείο φορώντας ένα απλό αθλητικό σουτιέν χωρίς επιδέσμους και χωρίς την ύπαρξη παροχετεύσεων (σωληνάκια).

Ποιο είναι το είδος της αναισθησίας που χρειάζομαι;

Συνήθως η επέμβαση πραγματοποιείται με γενική αναισθησία αναλόγως όμως την περίπτωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί τοπική και ο συνδυασμός μέθης .

Ποιος είναι ο χρόνος ανάρρωσης;

Η ασθενής από την επόμενη μέρα κιόλας μπορεί να επιστρέψει στην καθημερινότητα της.

Τα ράμματα δεν αφαιρούνται καθώς είναι απορροφήσιμα.

Πλήρης επαναδραστηριοποίηση της ασθενούς είναι 15-20 ημέρες .

Πόσο επώδυνη είναι η επέμβαση;

Ο Πλαστικός Χειρουργός που ξέρει να πραγματοποιεί την συγκεκριμένη επέμβαση σωστά δηλαδή  να μην κακοποιεί τους ιστούς , να μην έχει αιμορραγία και να έχει το σωστό διεγχειρητικό πλάνο έχει σαν αποτέλεσμα η επέμβαση να είναι σχεδόν ανώδυνη.

Αυτό που νιώθει η ασθενής είναι μια αίσθηση τάσης λόγω της τοποθέτησης ενθεμάτων καθώς και μια πολύ μικρή ενόχληση στη θέση των τομών η οποία όμως με τη χρήση αναλγητικής αγωγής ελαχιστοποιοείται κατά πολύ.

Ποιες εξετάσεις γίνονται πριν την επέμβαση;

Πριν την επέμβαση πραγματοποιείται Αιματολογικός, Ακτινολογικός, και Καρδιολογικός έλεγχος, καθώς και ένα υπερηχογράφημα μαστών.

Αν η γυναίκα είναι άνω των 35 χρόνων πραγματοποιείται και μαστογραφία πριν την επέμβαση.

Ποιο ένθεμα είναι ιδανικό για μένα;

Το μέγεθος και ο τύπος του σχήματος του ενθέματος που θα χρησιμοποιηθεί θα συζητηθούν και θα σχεδιαστούν από κοινού με τον Πλαστικό Χειρουργό μέσα από ειδικά προσχεδιασμένα ενθεματα τα οποία δοκιμάζονται στο Ιατρείο και μέσα από κάποιες μετρήσεις καταλήγουμε στο ιδανικό μέγεθος.

Είναι εμφανή τα σημάδια της αυξητικής μαστού;

Κατά γενική ομολογία όχι. Συνήθως αποτελεί ένα χρονικό διάστημα γύρω στους 6-8 μήνες για να μπορέσουν τα σημάδια των τομών που είναι γύρω στα 3-4 εκατοστά στην υπομάστια πτυχή καθώς γύρω από τη θηλαία άλω να ωριμάσουν έτσι ώστε να μην είναι ορατά.

Επιπλέον ειδικές κρέμες και επιθέματα σιλικόνης επιταχύνουν την επούλωση των τομών και βοηθάει σημαντικά στο οι τομές να μην είναι ορατές μετά από λίγο καιρό.

Επιπλοκές

Οι επιπλοκές της αυξητικής μαστού χωρίζονται στις άμεσες δηλαδή αυτές που μπορεί να προκύψουν τις πρώτες ώρες καθώς και τις πρώτες ημέρες μετά το χειρουργείο.

Αυτές μπορεί να είναι αιμάτωμα ή κάποια επιμόλυνση στο σημείο της τομής, το ποσοστό όμως είναι πάρα πολύ χαμηλό 1-3% με βάση τη βιβλιογραφία.

Και οι απώτερες, οι οποίες εμφανίζονται βδομάδες, μήνες ή και χρόνια μετά την επέμβαση.

Συνήθως οι πιο συχνές είναι μια διαφορετικότητα στο σχήμα των δύο μαστών. Αυτό οφείλεται κυρίως στην τεχνική που ακολούθησε ο Πλαστικός Χειρουργός καθώς και στο είδος του ενθέματος σιλικόνης σε σχέση με το  μαστό. Η δημιουργία κάψας είναι μια επιπλοκή κατά την  οποία σχηματίζεται γύρω απο το ένθεμα σιλικόνης ένας ανελαστικός  ιστός  που έχει σαν αποτέλεσμα ο μαστός να χάνει το φυσιολογικό του σχήμα και να είναι πιο σκληρός  και μερικές φορές και πιο επώδυνος.

Σήμερα με τη χρήση των  ενθεμάτων τραχείας επιφάνειας καθώς και με τη χρήση των ανατομικών ενθεμάτων σιλικόνης η επιπλοκή αυτή είναι πάρα πολύ μικρή .

Θηλασμός και ενθέματα σιλικόνης

Τα ενθέματα σιλικόνης δεν έχουν καμία επίπτωση στον θηλασμό. Η γυναίκα που έχει υποβληθεί σε αυξητική μαστού μπορεί να θηλάσει κανονικά χωρίς κανένα κίνδυνο.

Συμπερασματικά

Η αυξητική μαστού είναι η μοναδική και οριστική λύση για γυναίκες με μικρό και απλαστικό μαστό. Στο Vk Institute of Aesthetic and Plastic Surgery υιοθετούμε τη χρήση ανατομικών ενθεμάτων καθώς και μοντέρνων εγχειρητικών τεχνικών σε συνδυασμό με την πολύ μεγάλη εμπειρία αποτελεί εγγύηση για ενα μόνιμο φυσικό αποτελέσμα.

Εμφανίσεις: 13670

simata.png

 

Trade mark of Perfection - Εγγυηση Τελειοτητας

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ VK OF AESTHETIC AND PLASTIC SURGERY ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ Β.ΚΡΕΤΣΗ MD EBOPRAS ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ .ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ Κ/Ο ΚΡΕΤΣΗ ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 92 ΤΗΛ 2107786277. VK-PLASTIC SURGERY.COM

 

Επικοινωνία

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΚΡΕΤΣΗΣ - ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Βασιλίσσης Σοφίας 92, Αθήνα, Τ.Κ. 11528

Τηλ.: 2107786277, Fax: 2107786252
Κιν.: 6944643242

E-mail: info@vk-plasticsurgery.com

Web:

Newsletter

Όροι και Προϋποθέσεις