photogallery.png  PHOTO GALLERY

Δείτε το φωτογραφικό υλικό
από τις επεμβάσεις
more_grey.png

 

 

ΓΕΝΙΚΑ

Η Αποκατάσταση του μαστού με τη χρήση διάτατων - ενθεμάτων σιλικόνης είναι ίσως η πιο διαδεδομένη επέμβαση της αποκατάστασης του Μαστού μετά τη Μαστεκτομή.

Η αποκατάσταση ολοκληρώνεται σε 2 στάδια.

1ο Στάδιο:

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης της μαστεκτομής ή σε γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε μαστεκτομή τοποθετείται ο διατατής δέρματος μέσα στη θήκη των μυών (μείζονας θωρακικός–πρόσθιος οδοντωτός-θήκη ορθού κοιλιακού) έτσι ώστε ο διατατής να είναι τελείως καλυμμένος από μυικό ιστό (full muscle coverage).

Αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι μειώνει ή σχεδόν εξαφανίζει το κίνδυνο επιπλοκών από μολύνσεις λόγω της πολύ καλής αιμάτωσης των μυών και δεύτερον αν η αποκατάσταση γίνει στον ίδιο χρόνο με τη μαστεκτομή τότε η ασθενής μπορεί να ολοκληρώσει όλα τα στάδια της θεραπείας της (χημειοθεραπεία - Ακτινοβολίες) κάθε 10-15 ημέρες, μέσα από, μια ειδική βαλβίδα ο διατατής διατείνεται με την είσοδο φυσιολογικού ορού μέσω μιας πολύ λεπτής βελόνας.

Η όλη διαδικασία είναι ανώδυνη και γίνεται στο Ιατρείο μέχρι τον επιθυμητό όγκο.

Όταν τελειώσει η διάταση αντικαθίσταται ο διατατήρας δέρματος με μόνιμο ένθεμα σιλικόνης.

Συγχρόνως γίνεται και εξομοίωση του άλλου μαστού ανόρθωση-μείωση ή τοποθέτηση ενθέματος έτσι ώστε να υπάρχει ομοιομορφία και συμμετρία μεταξύ των δύο μαστών.

Η εξομοίωση μπορεί να γίνει ή στο 1ο καθώς και στο 2ο στάδιο της αποκατάστασης εξατομικευμένα.

2o Στάδιο:

Τo 2o στάδιο εκτελείται συνήθως σε 3- 6 μήνες μετά την τοποθέτηση του διατατή δέρματος.

Κατά το 2ο στάδιο αφαιρείται ο διατατής και αντικαθίστανται με μόνιμο ένθεμα σιλικόνης.

Σήμερα τα ενθέματα σιλικόνης που χρησιμοποιούνται στην αποκατάσταση μαστού είναι τα ανατομικά ενθέματα διότι χαρίζουν πολύ πιο φυσικό αποτέλεσμα σε σχέση με τα στρογγυλά ενθέματα σιλικόνης.

Συγχρόνως γίνεται η εξομοίωση του άλλου μαστού.

Η επέμβαση

Η επέμβαση γίνεται με γενική αναισθησία και η διάρκεια της είναι 1-2 ώρες ανάλογα με την περίπτωση και ο ασθενής εξέρχεται την ίδια μέρα από το Νοσοκομείο φορώντας μόνο ένα ειδικό σουτιέν.

Δε γίνεται αφαίρεση ραμμάτων τα ράμματα είναι όλα απορροφήσιμα.

Ο ασθενής από την επόμενη κιόλας μέρα μπορεί να κάνει σχεδόν τα πάντα πλήν γυμναστικής έντονης και γενικά έντονης κόπωσης για 10-15 ημέρες.

Επιστροφή στην εργασία σε 5-10 ημέρες.

Επιπλοκές

Και εδώ οι επιπλοκές είναι πολύ σπάνιες ιδιαίτερα εάν η αρχική τοποθέτηση του διατατή για να δημιουργήσει τη θήκη του μελλοντικού ενθέματος ήταν ολική κάτω από τους μύες (Full muscle overage).

Αυτές μπορεί να είναι η επιμόλυνση-λοίμωξη, η μη τοποθέτηση του ενθέματος (πιο ψηλά η πιο χαμηλά) καθώς και η δημιουργία κάψας μετά από κάποιο χρονικό διάστημα.

Σήμερα με την καινούργια τεχνολογία των ενθεμάτων τραχείας επιφάνειας και ανατομικού σχήματος η δημιουργία κάψας δηλαδή σκλήρυνσης του ιστού γύρω από το ένθεμα είναι μια όχι συνήθης επιπλοκή.

Συμπεράσματα

Συμπερασματικά η αποκατάσταση του μαστού μετά από μαστεκτομή με η χρήση διατατών-ενθεμάτων σιλικόνης είναι μια απλή και εύκολη μέθοδος αποκατάστασης με μικρό χρόνο νοσηλείας και μετεγχειρητικής ανάρρωσης και η οποία αν εφαρμοσθεί στην κατάλληλη υποψήφια ασθενή που να έχει το σωστό σωματότυπο για αυτή την επέμβαση τότε το αποτέλεσμα αποκατάστασης είναι φυσικό και θεαματικό προσφέροντας ένα καινούργιο φυσικό μαστό στη θέση του πρώην ακρωτηριασμένου μαστού.

Η Επέμβαση

H επέμβαση πραγματοποιείται με γενική αναισθησία και η διάρκεια της ποικίλει αναλόγως με το αν θα γίνει εξομοίωση του άλλου μαστού.

Συνήθως  σαν επέμβαση από μόνη της διαρκεί γύρω στη 1 ώρα η  ασθενής επιστρέφει στο δωμάτιο της με μια απλή επίδεση και ένα ειδικό σουτιέν.

Η χρησιμοποίηση παροχέτευσης δεν είναι πάντοτε αναγκαία.

Η Ανάρρωση

Σε πολλές περιπτώσεις η ασθενής μπορεί να φύγει την ίδια ημέρα ακόμα και αν γίνει εξομοίωση του άλλου μαστού.

Σε περιπτώσεις όπου το 1ο στάδιο της αποκατάστασης γίνει μαζί με μαστεκτομή και διατήρηση δέρματος τότε εξέρχονται την επόμενη ημέρα.

Δε γίνεται αφαίρεση ραμμάτων διότι είναι όλα απορροφήσιμα.

Η ασθενής μετά από 2 εβδομάδες είναι έτοιμη για τη διαδικασία της διάτασης .

Επιπλοκές

Oι κύριες επιπλοκές με την επέμβαση αυτή είναι η επιμόλυνση λόγω της παρουσίας ξένου σώματος για αυτό είναι απαραίτητο ο διατατής να είναι ολοκληρωτικά καλυμμένος από μυικό ιστό (full muscle coverage).

Ή η μη σωστή τοποθέτηση του διατατή (πιο ψηλά συνήθως) και αυτό έχει να κάνει με την εμπειρία του Πλαστικού Χειρουργού.

Συνδυασμός αυτόλογων ιστών και ενθεμάτων σιλικόνης

Γενικά:

Ο συνδυασμός αυτόλογου ιστού (δηλαδή ιστού από το ίδιο μας το σώμα) και ενθεμάτων σιλικόνης αποτελούν μια ευρεία καταξιωμένη μέθοδο αποκατάστασης σε πάρα πολλά κέντρο της Ευρώπης και της Β. Αμερικής.

Το πλεονέκτημα του συνδυασμού αυτού του τύπου της αποκατάστασης είναι ότι η αναλογία του φυσιολογικού ιστού στον καινούργιο μαστό που πρόκειται να αποκατασταθεί είναι μεγαλύτερη με αποτέλεσμα το ένθεμα σιλικόνης που χρησιμοποιείται είναι κατά πολύ μικρότερο σε σχέση  με την μέθοδο αποκατάστασης μόνο με ένθεμα σιλικόνης.

Αυτό έχει το τεράστιο πλεονέκτημα ότι ο μαστός είναι πολύ πιο φυσικός, μαλθακός, πτωτικός με σχέση με την απόκλιση με ένθεμα σιλικόνης μιας και ο καινούργιος μαστός που έχει αποκατασταθεί συμπεριφέρεται σε σχέση με την  αναλογία φυσιολογικού ιστού /ξένο σώμα.

Όσο μεγαλύτερη η αναλογία φυσιολογικού ιστού τόσο πιο φυσικό και πιο μακροπρόθεσμο το αποτέλεσμα.

Από την άλλη δε ο κίνδυνος επιπλοκών: λοιμώξεων, σχηματισμού κάψας, ανομοιομορφία είναι κατά πολύ μικρότερος της αποκατάστασης με ένθεμα σιλικόνης.

Ο ιστός που χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση του μαστού με τη μέθοδο αυτή είναι ο πλατύς ραχιαίος μύς. Πρόκειται για ένα μύ που βρίσκεται στο κατώτερο τμήμα της πλάτης και η χρησιμοποίηση του για την αποκατάσταση του μαστού δεν επηρεάζει σχεδόν σε τίποτα της φυσική λειτουργία του οργανισμού αλλά και σε τίποτα τις καθημερινές και αθλητικές δραστηριότητες της γυναίκας.

Η συνήθης επιλογή για την χρησιμοποίηση του μυός αυτού στην αποκατάσταση του μαστού είναι σε γυναίκες που έχουν υποστεί ακτινοθεραπεία στο μαστό που έχουν αφαιρέσει, οπότε η αποκατάσταση με ενθέματα σιλικόνης αποτελεί αντένδειξη.

Γι αυτές τις γυναίκες η χρήση αυτόλογων ιστών είναι η πρώτη επιλογή για την αποκατάσταση του μαστού. Πέρα όμως απο αυτό η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται καθημερινά στην κλινική πράξη και έχει ανώτερο και μακροπροσθεσμο αισθητικό αποτέλεσμα σε σχέση με τη χρησιμοποίηση εξ ολοκλήρου ενθέματα σιλικόνης στην αποκατάσταση του μαστου. Δηλαδή κατά τη διάρκεια της μαστεκτομής με διατήρηση δέρματος (Skin sparing mastectomy)

Η επέμβαση

Η επέμβαση γίνεται με γενική αναισθησία είτε συγχρόνως με την επέμβαση της μαστεκτομής (skin sparing mastectomy) όποτε αποκαθίσταται ο μαστός σε ένα και μόνο χρόνο.

Δηλαδή τοποθετείται ο πλατύς ραχιαίος μύς και ένα μικρό ένθεμα σιλικόνης στον ακρωτηριασμένο μαστό έτσι ώστε η ασθενής μετά το πέρας του χειρουργείου να έχει ένα ολοκληρωμένο μαστό, χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση αποκατάστασης στο μέλλον.

Πρόκειται ίσως για μια από τις καλύτερες μοντέρνες πρωτοποριακές τεχνικές αποκατάστασης του μαστού σε 1ο  χρόνο. Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό, φυσικό και μακροχρόνιο εξαλείφοντας σχεδόν όλες τις γνωστές επιπλοκές (μόλυνσης, κάψας) που προκύπτουν από την αποκλειστική μόνο χρήση των ενθεμάτων σιλικόνης.

Η ασθενής μπορεί να υποβληθεί σε οποιαδήποτε επιπλέον θεραπεία (χήμειοθεραπεία Ακτινοβολία) χωρίς να διακινδυνεύεται η ογκολογική ασφάλεια της ασθενούς και το αισθητικό αποτέλεσμα.

Η χρήση μόνο ενθεμάτων σιλικόνης χωρίς τη χρήση του πλατύ ραχιαίου μυός κατά τη γνώμη μου έχει φτωχό αισθητικό αποτέλεσμα και δεν εγγυάται το πέρας των υπολοίπων θεραπειών της ασθενούς (χημειοθεραπεία-Ακτινοβολία) χωρίς επιπλοκές .

Κατα το 2ο στάδιο της αλλαγής του διατατή δέρματος. (Δηλαδή έχει προηγηθεί το 1ο στάδιο όπου έχει τοποθετηθεί διατατής δέρματος) και αντί για τοποθέτηση του με ένα μικρό ένθεμα σιλικόνης εκτελείται η λήψη του πλατύ ραχιαίου μυός (με ή χωρίς τομή) και η τοποθέτηση είναι με ένθεμα σιλικόνης.

Αυτό μπορεί να γίνει είτε γιατί κατά τη διάρκεια τοποθέτησης του διατατή δέρματος (expander) η ασθενής μπορεί να υποβληθεί  σε ακτινοβολία οπότε είναι αντένδειξη να τοποθετηθεί μόνο ένθεμα σιλικόνης είτε γιατί η ίδια επιθυμεί ένα ανώτερο αισθητικό αποτέλεσμα.

Ο πλατύς ραχιαίος μύς μπορεί να ληφθεί με μια μικρή τομή 4-6 cm με οριζόντιο προσανατολισμό που κρύβεται ακριβώς στη γραμμή του σουτιέν χωρίς να είναι εμφανής είτε μέσω της τομής της μαστεκτομής που έχει προηγηθεί χωρίς τομή στην πλάτη.

Και στις δύο περιπτώσεις δηλαδή αν υπάρχει τομή ή όχι εξαρτάται από το αν χρειάζεται επιπλέον δέρμα στην περιοχή του πρόσθιου θωρακικού τοιχώματος είτε λόγω ακτινονέκρωσης λόγω ακτινοβολίας είτε για την δημιουργία θηλής-άλω στην θέση της αφαιρεθείσας Θηλής-άλω έτσι ώστε μια μικρή λωρίδα δέρματος από τη ράχη αντικαθιστά την αφαίρεση θηλής-άλω.

Ο καινούργιος μαστός δεν έχει καθόλου ουλή είναι ανέγγιχτος. Στην περίπτωση που ο πλατύς ραχιαίος λαμβάνεται χωρίς τομή στην πλάτη αυτό επιτυγχάνει ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα δηλαδή φυσικό αποτέλεσμα, φυσιολογική πτώση μαστού και μακροχρόνιο αισθητικό αποτέλεσμα.
Σε πάρα πολλές μελέτες και paper (βιβλιογραφία) είναι ίσως το gold Standard της αποκατάστασης.

Η επέμβαση διαρκεί γύρω στις 4-5 ώρες όχι λόγω της σοβαρότητας της επέμβασης αλλά λόγω της τεχνικής φύσης για τη δημιουργία μαστού.

Η ασθενής παραμένει στο Νοσοκομείο για 1ή το πολύ 2 ημέρες όπου και εξέρχεται.

Σε διάστημα 5- 7 ημέρες αφαιρούνται οι παροχετεύσεις και στη συνέχεια η ασθενής μπορεί να επανέλθει στην καθημερινότητα της σε 8-10 ημέρες.

Η ασθενής φοράει μια ελαστική ζώνη μέσης για 15-20 ημέρες για την αποφυγή συλλογής χαμηλά στην πλάτη λόγω της λήψης του μυός.

Συγχρόνως με την επέμβαση αυτή γίνεται και η εξομοίωση του άλλου μαστού.

Η πλήρης επιστροφή στις δραστηριότητες της πλήν της έντονης άσκησης είναι σε 15 ημέρες από την ημέρα της επέμβασης.

Επιπλοκές

Λοίμωξη, ή μετεγχειρητική επιμόλυνση ή δημιουργία κάψας, είναι επιπλοκές που συναντώνται σε όλες τις τεχνικές αποκατάστασης του μαστού μόνο στη συγκεκριμένη τεχνική, οι επιπλοκές είναι κατά πολύ λιγότερες σε σχέση με τη χρήση μόνο ενθεμάτων σιλικόνης.

Συμπερασματικά

Πρόκειται για ότι πιο σύγχρονο ασφαλές με μακροχρόνιο αισθητικό αποτέλεσμα έχει να επιδείξει η Πλαστική Χειρουργική.

Η επέμβαση αυτή στα χέρια Πλαστικών Χειρουργών όπου έχουν εμπειρία με την συγκεκριμένη τεχνική επιτυγχάνει με απλότητα, ασφάλεια και γρήγορη ανάρρωση θεαματικό αισθητικό αποτέλεσμα.

Από την άλλη η μετακίνηση του πλατύ ραχιαίου μυός από τη ράχη στην περιοχή της μαστεκτομής έχει άλλο ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Καταρχήν σε γυναίκες που πάσχουν από λεμφοίδημα στο άνω άκρο της σύστοιχης πλευράς με τη μαστεκτομή φαίνεται ότι βελτιώνει κατά πολύ το λεμφοίδημα στο άνω άκρο μετά από 1-2 χρόνια και αυτό λόγω του ότι ο μύς αναπτύσσει καινούργιο λεμφαγγειακό δίκτυο στην περιοχή αποσυμφορίζοντας  το πάσχων  άκρο. 

Από την άλλη με τον ίδιο μηχανισμό προστατεύει τις γυναίκες που έχουν υποστεί λεμφαγγειακό καθαρισμό μασχάλης και κάνουν λεμφοίδημα. Ολοκληρώνοντας την περιγραφή της μεθόδου αυτής θα θέλαμε να πούμε ότι η μέθοδος αυτή αποτελεί τον σύγχρονο τρόπο αποκατάστασης μαστού που σήμερα απαριθμούνται  τόσα πλεονεκτήματα εξαλείφοντας τις αρνητικές συνέπειες που έχει η αποκατάσταση μαστού με ενθέματα σιλικόνης και μόνο .

Εμφανίσεις: 4132

simata.png

 

Trade mark of Perfection - Εγγυηση Τελειοτητας

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ VK OF AESTHETIC AND PLASTIC SURGERY ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ Β.ΚΡΕΤΣΗ MD EBOPRAS ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ .ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ Κ/Ο ΚΡΕΤΣΗ ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 92 ΤΗΛ 2107786277. VK-PLASTIC SURGERY.COM

 

Επικοινωνία

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΚΡΕΤΣΗΣ - ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Βασιλίσσης Σοφίας 92, Αθήνα, Τ.Κ. 11528

Τηλ.: 2107786277, Fax: 2107786252
Κιν.: 6944643242

E-mail: info@vk-plasticsurgery.com

Web:

Newsletter

Όροι και Προϋποθέσεις